Difusió de l’obra

Una de les comeses més rellevants que es planteja la Fundació és preservar i difondre l’obra de Felícia Fuster; per a això organitza exposicions en l’espai de la Fundació, així com mostres itinerants i tota mena d’activitats que puguin contribuir a un millor coneixement de l’obra literària i plàstica de l’autora.

Edició del catàleg

Per tal que l’obra plàstica estigui plasmada en la seva plenitud, la Fundació ha realitzat l’inventari de la seva obra i tot seguit ha posat en marxa l’edició d’un catàleg on s’hi pot contemplar la trajectòria artística des dels seus inicis, a Barcelona als anys 40 del segle passat fins la darrera de les seves obres a finals de segle XX.

El catàleg Felícia Fuster. Obra plàstica presenta l’anàlisi de diverses autores i autors, artistes i teòrics de l’art, i ha estat a cura de Nora Ancarola i Lola Donaire. S’ha imprès a Barcelona i està datat en 2008.

Veure catàleg

Edició del catàleg

Edició de la poesia completa

Com a compliment d’una de les tasques primordials de la Fundació que és donar a conèixer l’obra de Felícia Fuster, calia fer un recull de la seva poesia dispersa en diversos llibres i formats per tal de donar-li una unitat i oferir-la al públic interessat, que té així l’oportunitat de visitar-la de forma completa.

El llibre Felícia Fuster. Obra poètica acull tota la poesia de l’autora, des de 1984 fins a 2001; els pròlegs i els epílegs en què s’ha publicat, així com les traduccions de la Poesia japonesa contemporània. La cura del volum ha anat a càrrec de Lluïsa Julià

Edició de la poesia completa