Œuvre littéraire

Felícia Fuster est poétesse, narratrice et traductrice. Comme le dit Lluïsa Julià dans l’introduction du volume Obra poética “c’est l’aboutissement d’un processus littéraire et artistique très ambitieux”.

La publication de son premier recueil de poèmes : Una cançó per a ningú i trenta diàlegs inútils (1984; finaliste du prix Carles Riba), quand Felicia avait 63 ans, fut une révélation. Dès le premier moment elle a été considérée comme une voix originale et mature dans la littérature catalane. “Une voix de femme audace et non transférable», comme l’Association des écrivains en catalan l’a décrit.

En 1987, elle a publié deux compilations, cordes Aquelles cordes del vent et I encara (prix Vicent Andrés Estellés), qui a suivi dans la ligne du livre précédent pour former une trilogie basée sur la même technique de monologues de poésie autobiographique et confessionnelle. C’est une imagerie d’affiliation très originale et avant-gardiste.

Versió original (1996) est une méditation longue, profonde et lyrique sur la guerre des Balkans, tandis que Sorra del temps absent (1998, finaliste du prix Marius Torres) rompt avec sa précédente poétique pour approfondir dans le domaine de l’expérimentalisme.

La dernière version, Postals no escrites (2001), raconte un voyage au Japon et un hommage à la culture orientale, écrit suivant le style des haïkus de Basho.
Dans son travail de traductrice c’est specialement marquant Poesia japonesa contemporània (1988) –une anthologie de poésie japonaise- et l’Œuvre au noir (1984) de Marguerite Yourcenar.

Va ser una revelació la publicació del seu primer recull, Una cançó per a ningú i trenta diàlegs inútils (1984; finalista premi Carles Riba), als 63 anys. Des del primer moment va ser saludada com una veu original i ja madura en la literatura catalana. “Una veu de dona agosarada i intransferible”, com la qualifiquen des de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

L’any 1987 publicà dos reculls: Aquelles cordes del vent i I encara (premi Vicent Andrés Estellés) que continuaven en la línia del llibre anterior fins a formar-ne un trilogia, basada en una mateixa tècnica de monòlegs de poesia autobiogràfica i confessional, d’imatgeria molt original, de filiació avantguardista.

Versió original (1996) és una llarga i profunda meditació lírica sobre la guerra dels Balcans, mentre que Sorra de temps absent (1998; finalista al premi Màrius Torres) trenca amb la seva poètica anterior per endinsar-se encara més en el terreny de l’experimentalisme.

El darrer recull, Postals no escrites (2001), és una crònica d’un viatge al Japó i un homenatge a la cultura oriental, escrita en haikús a la manera de Basho.

De la seva tasca com a traductora cal destacar-ne l’antologia Poesia japonesa contemporània (1988) i Obra negra (1984) de Marguerite Yourcenar.

De la seva obra, n’han dit:

“Dius sóc una branca, però els fruits, les fulles d’aquesta branca són les paraules, són les mirades. Aquestes postals no escrites són plenes de mirades. Mirades vives com el respir: miren i passen. I resta una buidor plena, allò que farà el poema gràvid”.

– Albert Ràfols-Casamada

“El cas és que, de manera similar a alguns d’aquells poetes –Eluard, Chard– o a Octavio Paz, la poesia de Felícia Fuster té un toc existencial i vital que assoleix els seus objectius a través de la investigació sobre el sentit del llenguatge”.

– Francesc Parcerisas

“La recuperació de la veu de Felícia Fuster em sembla alhora, la satisfacció d’una necessitat de primer ordre i un prodigi inesperat en tombar la cantonada més veïna.  Per sort, la seva poesia –precisament perquè ho és– ens arriba tard, però no pas a deshora. Fins aquí no pot estendre’s l’imperi dels “rellotges interdits dels somnis”.

– Maria-Mercè Marçal

De su obra, se ha dicho lo siguiente:

“Dices soy una rama, pero los frutos, las hojas de esta rama son las palabras, son las miradas. Estas postales no escritas están llenas de miradas. Miradas vivas como el respiro: miran y pasan. Y solo permanece un vacío pleno, aquello que hará el poema grávido”.

– Albert Ràfols-Casamada

“El caso es que, de manera similar a algunos de aquellos poetas –Eluard, Chard– o a Octavio Paz, la poesía de Felícia Fuster tiene un toque existencial y vital que logra sus objetivos a través de la investigación sobre el sentido del lenguaje”.

– Francesc Parcerisas

“La recuperación de la voz de Felícia Fuster me parece, a la vez, la satisfacción de una necesidad de primer orden y un prodigio inesperado a la vuelta de la esquina más cercana. Por suerte, su poesía –precisamente porque lo es– nos llega tarde, pero no a destiempo. Hasta aquí no puede extenderse el imperio de los relojes prohibidos de los sueños”.

– Maria-Mercè Marçal

Obra poética

Una cançó per a ningú i Trenta diàlegs inútils

Una cançó per a ningú i Trenta diàlegs inútils

Barcelona, Proa, 1984.

Aquelles cordes del vent

Aquelles cordes del vent

Barcelona, Proa, 1984.

I encara

I encara

València: Eliseu Climent / 3i4, 1987.

Poesia japonesa contemporània

Poesia japonesa contemporània

amb Naoyuki Sawada. Barcelona, Proa, 1988.

Obra poètica

Una cançó per a ningú i Trenta diàlegs inútils

Una cançó per a ningú i Trenta diàlegs inútils

Barcelona, Proa, 1984.

Aquelles cordes del vent

Aquelles cordes del vent

Barcelona, Proa, 1984.

I encara

I encara

València: Eliseu Climent / 3i4, 1987.

Poesia japonesa contemporània

Poesia japonesa contemporània

amb Naoyuki Sawada. Barcelona, Proa, 1988.

Passarel·les / Mosaïques

Passarel·les / Mossaïques

Bareclona, Cafè Central, 1992.

Versió original

Versió Original

València, Germania, 1996.

Sorra de temps absent

Sorra de temps absent

Lleida, Pagès, 1998.

Postals no escrites

Postals no escrites

Barcelona, Proa, 2001.

Antologías

ABRAMS, S. (curador). Survivors. Barcelona, Institut d’Estudis Nord-americans. 1991.

ABELLÓ, Montserrat; AGUADO, Neus; JULIÀ, Lluïsa i MARÇAL, Maria-Mercè (curadors). Paisatge Emergent. Trenta poetes catalanes del segle XX. Barcelona, Edicions de la Magrana, 1999.

PANYELLA, Vinyet (curadora). Contemporànies. Antologia de poetes dels Països Catalans. Barcelona, Institut Català de la Dona, 1999.

RIERA, Carme (curadora). Antologia catalana de poesia. Barcelona, Planeta, 2003.

ABRAMS, Sam; BROCH, Àlex; CASACUBERTA, Margarida; CÒNSUL, Isidor i REAL, Neus (curadors). 21 escriptores per al segle XXI Barcelona, Proa, 2004.

Obra en prosa

“A dins a fora”, dins Barceldones. Barcelona, Edicions de l’Eixample, 1989.
Aquells fanals, (novel·la inèdita).

Crítica literaria o ensayo

“La poesia japonesa moderna”, a Revista de Catalunya núm. 19, maig de 1988: 131-150.

Traducciones realizadas por la autora

YOURCENAR, Marguerite: Obra negra (L’oeuvre au noir). Barcelona, Proa, 1984.

Poesia catalana contemporània [al japonès](amb Naoyuki Sawada). Tòquio, Shichosha, 1988.

Obras traducidas

Survivors Barcelona: Institute of North American Studies, 1991 (ed. i trad. Sam Abrams)

Obras completas

Obra poètica 1984-2001 [a cura de Lluïsa Julià]. Barcelona: Proa, 2010.

Otras

Llibres d’artista

Écume felée livre libre, serigrafies, edició limitada de 30 exemplars

Au bout des os au bout des mots livre libre, serigrafies, edició limitada de 30 exemplars, 1989.

Passarel·les/Mosaïques. (plaquette) (català i francès) Barcelona: Cafè Central, 1992.