XVI EDICIÓ DELS AJUTS A LA JOVE CREACIÓ D’ARTS VISUALS FELÍCIA FUSTER 2022 - 2023

DADES PERSONALS

  Nom i cogoms*
  Adreça*
  Ciutat*
  Codi postal*
  País*
  NIF / Núm. passaport*
  Telèfon de contacte*
  Email*
  Web personal
  Lloc i data de naixement*
  Certificat acadèmic (d’estudis cursats o en curs). máx 1MB.*

  PROJECTE ARTÍSTIC I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

  Títol del projecte*

  Seleccionar categoria del projecte