XVII EDICIÓ DELS AJUTS A LA JOVE CREACIÓ D’ARTS VISUALS FELÍCIA FUSTER 2023 - 2024

DADES PERSONALS

  Nom i cogoms*

  Adreça*

  Ciutat*

  Codi postal*

  País*

  NIF / Núm. passaport*

  Telèfon de contacte*

  Email*

  Web personal

  Lloc i data de naixement*

  Certificat acadèmic (d’estudis cursats o en curs). máx 1MB.*

  PROJECTE ARTÍSTIC I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

  Títol del projecte*

  Seleccionar categoria del projecte