nr. 407 © J. A. Fernández Colmenero / Fundació Felícia Fuster

Núm. d'inventari 412

Monde inconnu

Signatura:            Sense signar
Data:                      Entre 1987-1995
Sèrie:                     Plurivisions (pintura en moviment)
Tècnica:                Oli sobre fusta i malla  metàl·lica
Mides:                   121 cm Ø + 152 x 152 x 28 cm
Localització:        Fundació Felícia Fuster

Al dors, dispositiu de moviment elèctric complet: caixa de fusta de 24 x 16 cm al centre de la pintura, en l’interior de la qual hi ha fixat el dispositiu electrònic que fa girar la peça. Aquest motor permet l’alternança de trams de moviment circular en el sentit de les agulles del rellotge amb aturades de 10 segons respectivament.

Al dors, la notació: «Fuster AF 97».

París, col·lecció particular de l’artista.

Peintures plurivisionnelles. Galerie Muscade. Paris, 1991.

Felicia FUSTER, Peinture en mouvement. Plurivision. Cloître des Billettes. Paris, 1992.

Salon des Artistes du 20e. Paris, 1992.

Exposition de la Société des Artistes Français, Espace Eiffel-Branly. Paris, 1997.

Plurivisió. Espai Cultural Pere Pruna. Barcelona, 2001.

L’exposició a la Galeire Muscade se cità a: «La Galerie Muscade». Les Cahiers de la Peinture. Núm. 60, 3 avril 1991; «La Galerie Muscade». Les Cahiers de la Peinture [butlletí].  Núm. 260, 3 avril 1991, p. 26; Galerie Muscade. «Félicia Fuster». Regard Expo. Núm. 7, avril 1991; Galerie Muscade. «F. Fuster». L’Envenement du jeudi. 28 mars au 3 avril 1991.

L’exposició de París a Cloître des Billettes se cità a: «Felicia Fuster. Peinture en mouvement». Artension. Nº. 32, Avril-Mai 1991, p.17; «Felicia Fuster». Pariscop. Une semanine de Paris. 15-21 mai 1992; «Felicia Fuster». L’Officiel des espectacles. Núm. 3268. 13-19 mai 1992.

Catalogue officiel 1992 [du] Salon des artistes du 20e. 14 au 25 novembre 1992. [Paris: UdaC, 1992]. p. 6.