nr. 128 © J. A. Fernández Colmenero / Fundació Felícia Fuster

Núm. d'inventari 133

Naixença Sideral

Signatura:            FSTR
Data:                      Entre 1987-1995
Sèrie:                     Plurivisions (pintura en moviment)
Tècnica:                Oli sobre fusta
Mides:                    76 x 76 cm
Localització:        Fundació Felícia Fuster

Al dors, suport parcial per a dispositiu de moviment elèctric: dues plaques de fusta prima de 7,5 x 7,5 cm encolades al centre del suport, sobre el qual hi ha fixa una placa circular metàl·lica de 5 cm Ø, reforçada per un tub amb un orifici per on s’instal·la l’eix del motor.

El preu de venda de l’obra va ser de 10.000 francs.

París, col·lecció particular de l’artista.

Peintures plurivisionnelles. Galerie Muscade. Paris, 1991.

Felicia FUSTER, Peinture en mouvement. Plurivision. Cloître des Billettes. Paris, 1992.

Plurivisió. Pintura en Moviment. Pròleg, Llibreria de les Dones. Barcelona, 1992.

L’exposició de París a la Galerie Muscade se cità a: «La Galerie Muscade». Les Cahiers de la Peinture. Núm. 60, 3 avril 1991; «La Galerie Muscade». Les Cahiers de la Peinture [butlletí].  Núm. 260, 3 avril 1991, pàg. 26; Galerie Muscade. «Félicia Fuster» Regard Expo. Núm. 7, avril 1991; Galerie Muscade. «F. Fuster». L’Envenement du jeudi. 28 mars au 3 avril 1991.

L’exposició de París a Cloître des Billettes se cità a: «Felicia Fuster. Peinture en mouvement». Artension. Nº. 32, Avril-Mai 1991, p.17; «Felicia Fuster». Pariscop. Une semanine de Paris. 15-21 mai 1992; «Felicia Fuster». L’Officiel des espectacles. Núm. 3268. 13-19 mai 1992.

SOCIAS PALAU, Jaume. «Crónica de Barcelona». Goya Revista de Arte, Nº 228, Madrid, 1992, p. 370.