Literary Work

Felícia Fuster is a poet, storyteller and translator. As Lluïsa Julià states in the introduction to the volume Obra poètica “her poetry represents the culmination of a very ambitious literary and artistic process”.

The publication of his first book, Una cançó per a ningú I trenta diàlegs inútils [A song for anyone thirty useless dialogues, 1984] was a revelation for the public. At that point, Felicia was already 63 years old. From the first moment, it was considered an original voice and already mature voice in Catalan literature. The Association of Writers in Catalan qualified Fuster’s writings as “A daring woman’s voice”.

In 1987 she published two collections, Aquelles cordes del vent [‘Those Strings of Wind’] and I encara [And what is more…’] (Vicent Andrés Estellés Award), which carried on from the previous one to form a trilogy based on the same technique of autobiographical and confessional poetic monologues with highly original imagery, inspired in avante-garde currents.

Versió original [‘Original Version’] (1996) is a long and profound lyrical meditation on the Balkan War, while Sorra de temps absent [‘Sand of Missing Time’] (1998; shortlisted for the Màrius Torres Award) broke with her earlier poetry by venturing further into experimental territory.


Her last collection, Postals no escrites (2001), tells the story of a trip to Japan and is a homage to oriental culture written in the style of Basho’s haikus.

Fuster also carried some outstanding translations from japanese to catalan.a Thiese works are are included in the anthology Poesia japonesa contemporània (Contemporary Japanese Poetry’, 1988) and Obra negra (‘Black work’, 1984) by Marguerite Yourcenar.

Va ser una revelació la publicació del seu primer recull, Una cançó per a ningú i trenta diàlegs inútils (1984; finalista premi Carles Riba), als 63 anys. Des del primer moment va ser saludada com una veu original i ja madura en la literatura catalana. “Una veu de dona agosarada i intransferible”, com la qualifiquen des de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

L’any 1987 publicà dos reculls: Aquelles cordes del vent i I encara (premi Vicent Andrés Estellés) que continuaven en la línia del llibre anterior fins a formar-ne un trilogia, basada en una mateixa tècnica de monòlegs de poesia autobiogràfica i confessional, d’imatgeria molt original, de filiació avantguardista.

Versió original (1996) és una llarga i profunda meditació lírica sobre la guerra dels Balcans, mentre que Sorra de temps absent (1998; finalista al premi Màrius Torres) trenca amb la seva poètica anterior per endinsar-se encara més en el terreny de l’experimentalisme.

El darrer recull, Postals no escrites (2001), és una crònica d’un viatge al Japó i un homenatge a la cultura oriental, escrita en haikús a la manera de Basho.

De la seva tasca com a traductora cal destacar-ne l’antologia Poesia japonesa contemporània (1988) i Obra negra (1984) de Marguerite Yourcenar.

De la seva obra, n’han dit:

“Dius sóc una branca, però els fruits, les fulles d’aquesta branca són les paraules, són les mirades. Aquestes postals no escrites són plenes de mirades. Mirades vives com el respir: miren i passen. I resta una buidor plena, allò que farà el poema gràvid”.

– Albert Ràfols-Casamada

“El cas és que, de manera similar a alguns d’aquells poetes –Eluard, Chard– o a Octavio Paz, la poesia de Felícia Fuster té un toc existencial i vital que assoleix els seus objectius a través de la investigació sobre el sentit del llenguatge”.

– Francesc Parcerisas

“La recuperació de la veu de Felícia Fuster em sembla alhora, la satisfacció d’una necessitat de primer ordre i un prodigi inesperat en tombar la cantonada més veïna.  Per sort, la seva poesia –precisament perquè ho és– ens arriba tard, però no pas a deshora. Fins aquí no pot estendre’s l’imperi dels “rellotges interdits dels somnis”.

– Maria-Mercè Marçal

Some reviews about Fuster's literary work:

“You say I am a branch, but the fruits and the leaves of this branch are the words and the eyes. These unwritten postcards are full of gazes as alive as a breath: they watch and they walk. There is only a full emptiness left, which makes the poem substantial”.

Albert Ràfols-Casamada

“The fact is that, like some poets as Eluard, Chard or Octavio Paz, Felicia Fuster has an existential touch which achieves its aims through research on the meaning of language”.

Francesc Parcerisas

“The recovery of Felicia Fuster’s voice seems, at the same time, the satisfaction of a magnificent need and an unexpected prodigy just around the corner. Luckily, her poetry -precisely because it is so- comes later, but not at the wrong time. The empire of “forbidden dream clocks” can not extend beyond there”.

Maria-Mercè Marçal

Poetic work

Una cançó per a ningú i Trenta diàlegs inútils

Una cançó per a ningú i Trenta diàlegs inútils

Barcelona, Proa, 1984.

Aquelles cordes del vent

Aquelles cordes del vent

Barcelona, Proa, 1984.

I encara

I encara

València: Eliseu Climent / 3i4, 1987.

Poesia japonesa contemporània

Poesia japonesa contemporània

with Naoyuki Sawada. Barcelona, Proa, 1988.

Obra poètica

Una cançó per a ningú i Trenta diàlegs inútils

Una cançó per a ningú i Trenta diàlegs inútils

Barcelona, Proa, 1984.

Aquelles cordes del vent

Aquelles cordes del vent

Barcelona, Proa, 1984.

I encara

I encara

València: Eliseu Climent / 3i4, 1987.

Poesia japonesa contemporània

Poesia japonesa contemporània

amb Naoyuki Sawada. Barcelona, Proa, 1988.

Passarel·les / Mosaïques

Passarel·les / Mosaïques

Barcelona, Cafè Central, 1992.

Versió original

Versió Original

València, Germania, 1996.

Sorra de temps absent

Sorra de temps absent

Lleida, Pagès, 1998.

Postals no escrites

Postals no escrites

Barcelona, Proa, 2001.

Anthologies

ABRAMS, S. (curador). Survivors. Barcelona, Institut d’Estudis Nord-americans. 1991.

ABELLÓ, Montserrat; AGUADO, Neus; JULIÀ, Lluïsa i MARÇAL, Maria-Mercè (curadors). Paisatge Emergent. Trenta poetes catalanes del segle XX. Barcelona, Edicions de la Magrana, 1999.

PANYELLA, Vinyet (curadora). Contemporànies. Antologia de poetes dels Països Catalans. Barcelona, Institut Català de la Dona, 1999.

RIERA, Carme (curadora). Antologia catalana de poesia. Barcelona, Planeta, 2003.

ABRAMS, Sam; BROCH, Àlex; CASACUBERTA, Margarida; CÒNSUL, Isidor i REAL, Neus (curadors). 21 escriptores per al segle XXI Barcelona, Proa, 2004.

Work in prose

“A dins a fora”, dins Barceldones. Barcelona, Edicions de l’Eixample, 1989.
Aquells fanals, (novel·la inèdita).

Literary criticism or essay

“La poesia japonesa moderna”, a Revista de Catalunya núm. 19, maig de 1988: 131-150.

Translations by the author

YOURCENAR, Marguerite: Obra negra (L’oeuvre au noir). Barcelona, Proa, 1984.

Poesia catalana contemporània [in Japanese](with Naoyuki Sawada). Tokyo, Shichosha, 1988.

Translated works

Survivors Barcelona: Institute of North American Studies, 1991 (ed. i trad. Sam Abrams)

Complete works

Obra poètica 1984-2001 [a cura de Lluïsa Julià]. Barcelona: Proa, 2010.

Others

Artist books

Écume felée livre libre, serigrafies, edició limitada de 30 exemplars

Au bout des os au bout des mots livre libre, serigrafies, edició limitada de 30 exemplars, 1989.

Passarel·les/Mosaïques. (plaquette) (Catalan and French) Barcelona: Cafè Central, 1992.