Opera letteraria

Felícia Fuster è poetessa, narratrice e traduttrice. Come afferma Lluïsa Julià nell’introduzione al volume Obra poètica “la sua poesia rappresenta il culmine di un processo letterario e artistico molto ambizioso”.

La sua prima raccolta, Una cançó per a ningú i trenta diàlegs inútils (1984, finalista al premio Carles Riba), pubblicata a 63 anni fu una vera rivelazione. Fin dal primo momento fu considerata una voce originale e matura della letteratura catalana. “Una voce audace e intrasferibile”, come la definisce l’Associazione di scrittori in lingua catalana.

Nel 1987 pubblicò due raccolte: Aquelles cordes del vent e I encara (premio Vicent Andrés Estellés) che seguivano la linea del libro precedente fino a formare una trilogia basata sulla tecnica dei monologhi poetici autobiografici e confessionali, dall’immaginario molto originale e dal carattere avanguardista.

 

Versió original (1996) è una meditazione lunga, profonda e lirica sulla guerra dei Balcani mentre Sorra de temps absent (1998; finalista al premio Màrius Torres) rompe con la poetica precedente per addentrarsi nel terreno dello sperimentalismo.L’ultima raccolta, Postals no escrites (2001), è la cronaca di un viaggio in Giappone e un omaggio alla cultura orientale: componimenti haiku ispirati allo stile di Basho.

Fra le sue traduzioni più importanti vale la pena ricordare l’antologia Poesia japonesa contemporània (1988) e Obra negra (1984) di Marguerite Yourcenar.

Dans son travail de traductrice c’est specialement marquant Poesia japonesa contemporània (1988) –une anthologie de poésie japonaise- et l’Œuvre au noir (1984) de Marguerite Yourcenar.

Va ser una revelació la publicació del seu primer recull, Una cançó per a ningú i trenta diàlegs inútils (1984; finalista premi Carles Riba), als 63 anys. Des del primer moment va ser saludada com una veu original i ja madura en la literatura catalana. “Una veu de dona agosarada i intransferible”, com la qualifiquen des de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

L’any 1987 publicà dos reculls: Aquelles cordes del vent i I encara (premi Vicent Andrés Estellés) que continuaven en la línia del llibre anterior fins a formar-ne un trilogia, basada en una mateixa tècnica de monòlegs de poesia autobiogràfica i confessional, d’imatgeria molt original, de filiació avantguardista.

Versió original (1996) és una llarga i profunda meditació lírica sobre la guerra dels Balcans, mentre que Sorra de temps absent (1998; finalista al premi Màrius Torres) trenca amb la seva poètica anterior per endinsar-se encara més en el terreny de l’experimentalisme.

El darrer recull, Postals no escrites (2001), és una crònica d’un viatge al Japó i un homenatge a la cultura oriental, escrita en haikús a la manera de Basho.

De la seva tasca com a traductora cal destacar-ne l’antologia Poesia japonesa contemporània (1988) i Obra negra (1984) de Marguerite Yourcenar.

De la seva obra, n’han dit:

“Dius sóc una branca, però els fruits, les fulles d’aquesta branca són les paraules, són les mirades. Aquestes postals no escrites són plenes de mirades. Mirades vives com el respir: miren i passen. I resta una buidor plena, allò que farà el poema gràvid”.

– Albert Ràfols-Casamada

“El cas és que, de manera similar a alguns d’aquells poetes –Eluard, Chard– o a Octavio Paz, la poesia de Felícia Fuster té un toc existencial i vital que assoleix els seus objectius a través de la investigació sobre el sentit del llenguatge”.

– Francesc Parcerisas

“La recuperació de la veu de Felícia Fuster em sembla alhora, la satisfacció d’una necessitat de primer ordre i un prodigi inesperat en tombar la cantonada més veïna.  Per sort, la seva poesia –precisament perquè ho és– ens arriba tard, però no pas a deshora. Fins aquí no pot estendre’s l’imperi dels “rellotges interdits dels somnis”.

– Maria-Mercè Marçal

Dell'opera letteraria di Felícia Fuster hanno detto:

“L’idea della lotta e l’allusione al poema come ‘corpo’ (body) sono la base della concezione del genere lirico o ancor meglio dell’esercizio poetico di Felícia Fuster”.

Lluïsa Julià

“Il punto è che, come per alcuni poeti –Eluard, Chard o Octavio Paz-, la poesia di Felícia Fuster racchiude un tono esistenziale e vitale che raggiunge i suoi scopi attraverso la ricerca sul senso del linguaggio”.

Francesc Parcerisas

Il ritrovamento della voce di Felícia Fuster mi sembra, nel contempo, la soddisfazione di un bisogno primario e un prodigio inaspettato girando l’angolo. Per fortuna, la sua poesia -proprio perché lo è- ci giunge tardi ma in tempo. L’impero degli ‘orologi proibiti dei sogni’ non può arrivare fin qui”.

Maria-Mercè Marçal

“Dici sono un ramo, ma i frutti, le foglie di questo ramo sono le parole. Queste cartoline non scritte son piene di sguardi. Sguardi vivi come il respiro: guardano e vanno oltre. E resta un vuoto pieno, ciò che rende il poema gravido”.

Albert Ràfols-Casamada

Opera poetica

Una cançó per a ningú i Trenta diàlegs inútils

Una cançó per a ningú i Trenta diàlegs inútils

Barcelona, Proa, 1984.

Aquelles cordes del vent

Aquelles cordes del vent

Barcelona, Proa, 1984.

I encara

I encara

València: Eliseu Climent / 3i4, 1987.

Poesia japonesa contemporània

Poesia japonesa contemporània

con Naoyuki Sawada. Barcelona, Proa, 1988.

Obra poètica

Una cançó per a ningú i Trenta diàlegs inútils

Una cançó per a ningú i Trenta diàlegs inútils

Barcelona, Proa, 1984.

Aquelles cordes del vent

Aquelles cordes del vent

Barcelona, Proa, 1984.

I encara

I encara

València: Eliseu Climent / 3i4, 1987.

Poesia japonesa contemporània

Poesia japonesa contemporània

amb Naoyuki Sawada. Barcelona, Proa, 1988.

Passarel·les / Mosaïques

Passarel·les / Mosaïques

Barcelona, Cafè Central, 1992.

Versió original

Versió Original

València, Germania, 1996.

Sorra de temps absent

Sorra de temps absent

Lleida, Pagès, 1998.

Postals no escrites

Postals no escrites

Barcelona, Proa, 2001.

Antologie

ABRAMS, S. (curador). Survivors. Barcelona, Institut d’Estudis Nord-americans. 1991.

ABELLÓ, Montserrat; AGUADO, Neus; JULIÀ, Lluïsa i MARÇAL, Maria-Mercè (curadors). Paisatge Emergent. Trenta poetes catalanes del segle XX. Barcelona, Edicions de la Magrana, 1999.

PANYELLA, Vinyet (curadora). Contemporànies. Antologia de poetes dels Països Catalans. Barcelona, Institut Català de la Dona, 1999.

RIERA, Carme (curadora). Antologia catalana de poesia. Barcelona, Planeta, 2003.

ABRAMS, Sam; BROCH, Àlex; CASACUBERTA, Margarida; CÒNSUL, Isidor i REAL, Neus (curadors). 21 escriptores per al segle XXI Barcelona, Proa, 2004.

Opera in prosa

“A dins a fora”, dins Barceldones. Barcelona, Edicions de l’Eixample, 1989.
Aquells fanals, (novel·la inèdita).

Critica letteraria o saggio

“La poesia japonesa moderna”, a Revista de Catalunya núm. 19, maig de 1988: 131-150.

Traduzioni dell'autore

YOURCENAR, Marguerite: Obra negra (L’oeuvre au noir). Barcelona, Proa, 1984.

Poesia catalana contemporània [in giapponese](con Naoyuki Sawada). Tòquio, Shichosha, 1988.

Opere tradotte

Survivors Barcelona: Institute of North American Studies, 1991 (ed. i trad. Sam Abrams)

Opere complete

Obra poètica 1984-2001 [a cura de Lluïsa Julià]. Barcelona: Proa, 2010.

Altri

Libri d’artista

Écume felée livre libre, serigrafies, edició limitada de 30 exemplars

Au bout des os au bout des mots livre libre, serigrafies, edició limitada de 30 exemplars, 1989.

Passarel·les/Mosaïques. (plaquette) (catalano e francese) Barcelona: Cafè Central, 1992.