EXPOSICIÓ_

Felícia Fuster scripsit

La ceramista Elisenda Pipió Gelabert presenta el seu últim projecte Felícia Fuster scripsit a la Fundació. Sobre aquest, Mª Àngels Cabré ha escrit: “Elisenda manlleva versos de Felícia Fuster -poeta i pintora- des de la sobrietat de la monocromia. Per interpretar la seva paraula poètica, ha escollit com a protagonista el blanc lluminós i, breument, el sinuós negre de la tinta”.

Inauguració: 13.09.2022 a les 19 h
Dates de l’exposició: 13.09_18.11.2022

Organitza: Fundació Felícia Fuster.          C/ Camps i Fabrés, 3-11, baixos. 08006 – Barcelona. Correu electrònic