Poète, peintre et traducteur

L’une des voix les plus singulières de la littérature catalane contemporaine.

FELICIA FUSTER

(Barcelone 1921 – Paris 2012)

Ecrivain, poétesse, peintre et traductrice. Elle est des voix les plus uniques dans la littérature catalane contemporaine, peut-être parce qu’elle a publié son oeuvre tard, dans les années quatre-vingt, et parce qu’elle a toujours vécu loin du monde littéraire catalan. Fuster, qui est installé à Paris depuis les années cinquante, s’est caractérisé par une forte personnalité -elle s’a défini à soi même comme la femme Faber avec une certaine ironie- et un désir de liberté qui s’est développée dans tous les domaines de sa vie et qui se manifeste tant dans son écriture que dans sa peinture.

De ce principe de liberté Fuster a développé une œuvre plastique que, dans les mots du philosophe et critique d’art, Arnau Puig, «c’est un des actes créatifs qui méritent toute l’attention car à tout moment, nous y percevons 

l’intention de créer des mondes et les réalités inédites, qui est ce qui concerne à l’art».

L’Association des écrivains en langue catalane, dont lequel Fuster était membre d’honneur, a publié la suivant considération selon les mots de Daniel Pitarch: “Fuster écrit dès l’introspection existentielle et avec un haut degré de rigueur et l’expérimentation formelle. La solitude et l’affirmation de soi, cependant, produisent une écriture qui s’ouvre à tout le monde et ne fuit pas de l’engagement social. Cette expérimentation est près des formes de l’avant-garde et de la tradition japonaise, en suivant une trajectoire artistique projetée en Catalogne depuis les années vingt et trente du XXe siècle.

Va donar a conèixer la seva obra en plena maduresa, als anys vuitanta i noranta, i amb poc temps va comptar amb la complicitat tant dels poetes com de la crítica. Instal·lada a París des dels anys cinquanta, considerava que “l’important és l’art i la llengua.” Tota la seva obra es caracteritza per una forta personalitat –de dona faber com es definia ella mateixa amb cert to irònic– i per l’afany de llibertat que va desplegar en tots els àmbits de la seva vida.
Des d’aquest principi de llibertat, va desenvolupar una obra plàstica “feta d’accions creadores” –en paraules d’Arnau Puig– “que mereixen tota l’atenció perquè en tot moment, hi percebem la intenció d’elaborar mons i realitats inèdites, que és el que escau a l’art”. Influïda primer per l’informalisme i l’expressionisme abstracte nord-americà, és a partir dels anys 70 que realitza la seva obra més reconeguda i innovadora: les Abstraccions líriques i les Plurivisions, petites cosmogonies en moviment.

L’experimentació també informa la seva obra poètica. Fuster escriu des de la introspecció existencial i amb un alt grau d’exigència basat en la investigació de la paraula. Així, en un curt període de temps, la seva obra transcorre de l’avantguardisme europeu (de Salvat-Papasseit a René Char) a assumir la tradició d’Orient, en concret la poesia japonesa moderna, de la qual també és traductora. Una experiència que fructifica en una escriptura que es pot definir de vital, d’avançada i pel seu compromís amb el món.