Convoquem a joves artistes residents a Catalunya que estiguin cursant l’últim curs dels estudis d’art de les escoles públiques d’Arts Plàstiques i Disseny i/o Facultat de Belles Arts o que faci dos anys com a màxim que hagin acabat els estudis.

PRESENTACIÓ DE PROJECTES

Els/les artistes que vulguin participar en el concurs hauran de presentar les sol.licituds i els projectes a través del formulari que trobareu a la pàgina web del Fundació, en el termini comprès entre l’1 de desembre de 2019 i el 2 de gener de 2020.

 • Dades personals
 • Categoria del projecte
 • Títol del projecte
 • Resum del projecte (màx. 400 caràcters espais inclosos)
 • Descripció del projecte: concepte creatiu del projecte, descripció de la investigació que es durà a terme o producció a desenvolupar, pla de treball, necessitats tècniques (màx. 2.500 caràcters espais inclosos)
 • A la sol.licitud s’hi adjuntarà dos arxius complementaris en format PDF:
 • Certificat acadèmic dels estudis cursats o en curs (arxiu màx. 1 MB)
 • Dossier complementari que contingui: breu declaració d’artista (statement), breu currículum, material gràfic del projecte i altres obres artístiques prèvies representatives (arxiu màx. 10MB)

Cada artista presentarà un sol projecte.

SELECCIÓ DEL PROJECTE

El jurat estarà format per artistes, docents i professionals del món de l’art. Aquesta edició comptarà amb: Anna Comellas, Isabel Banal, Maria Núñez, Jordi Morell i Pilar Parcerisas.

Es valorarà l’esperit de recerca i la capacitat de treball. Les notes dels cursos realitzats seran un element a tenir en compte.

La presentació dels projectes serà en llengua catalana. A partir del 29 de gener del 2020 es donarà a conèixer el veredicte al Facebook i a la pàgina web de la Fundació.

CONDICIONS I CATEGORIES DELS AJUTS

S’atorgaran tres ajuts: Pintura, Escultura i Gravat. Amb una dotació de 2.500€ per cadascun. Els/les artistes seleccionats rebran l’import en tres terminis, a l’inici, a la meitat del projecte i en presentar els resultats finals al mes de juny de 2020. La Fundació farà un seguiment dels projectes becats. En finalitzar la beca els/les artistes presentaran una memòria final del treball desenvolupat, amb fotografies de les obres (en suport paper i/o suport informàtic) que passarà a ser propietat de la Fundació. La Fundació es reserva el dret d’organitzar una exposició individual dels premiats així com el dret de reproducció de les obres premiades, sense afany de lucre. La persona becada en cas de realitzar una exposició, impressió o difusió dels treballs, haurà de fer constar el suport de la Fundació Felícia Fuster.

PERSONES BECADES PER LA FUNDACIÓ

 • I Edició curs 2005-2006 -Marina Ramoneda i Mario Sáenz
 • II Edició curs 2006-2007 – Juan de los Heros, Tjasa Kancler i Celia Postiglioni
 • III Edició curs 2007-2008 – Carmen de los Llanos i Montse Pérez
 • IV Edició curs 2008-2009 – Ulla Blanca Lima, Jordi Morell i Neus Pérez
 • V Edició curs 2009-2010 – Esther Pi,Maria Bonilla i Sama Genís
 • VI Edició curs 2010-2011 – Miquel Ollé Aguiló, Adrián Espinós i Marie Daubigney
 • VII Edició curs 2011-2012 – Lara Fluxà,Martina Tarabal i Aina Roca
 • VIII Edició curs 2012-2013 – Anna Llimós, Ane Zaldívari Adrianna Wallis
 • IX Edició curs 2013-2014 – Aureli San Pedro, Ruth Cepedano i Héctor Moreno
 • X Edició curs 2014-2015 – Natalia Baquero, Joan Bennassar i Saori Kondo
 • XI Edició curs 2015-2016 – Pilar Álvarez, Mònica Planes i Francesc Ruiz
 • XII Edició curs 2016-2017 – Alexandra Garcia, Clàudia Regueiro i Tura Sanz
 • XIII Edició curs 2017-2018 – Marc Anglès, Maria Diez i Aïda Andrés
 • XIV Edició curs 2018-2019 – Simon Contra, Carmen Dengra i Inés Schaikowski