Obra plástica

Felícia Fuster comienza a desarrollar la obra plástica en Barcelona desde los parámetros de la tradición clásica y el postimpresionismo. Después, instalada en París, continúa con una figuración expresionista, que pasaría, más tarde, a resoluciones abstractas, en las cuales el espacio y el tiempos acabarían siendo conceptos centrales ligados a la búsqueda poética. Su trabajo en este campo terminó progresando desde la Abstracción lírica hasta al carácter cósmico de la serie Plurivisions, i avanzó, posteriormente, de la técnica pictórica al gravado y a la materialidad sígnica e ideográfica del collage.

Catálogo razonado de la obra plástica de Felícia Fuster

El Catàleg raonat de l’obra plàstica de Felícia Fuster és una publicació científica i un recurs de consulta en línia que compila la producció artística coneguda de Fuster. El propòsit del catàleg és difondre la col·lecció que guarda la seva fundació i facilitar informació sobre l’artista relativa a la seva faceta de creació. El catàleg, igualment, busca ser una eina de consulta oberta al públic en general, com específica per a persones investigadores que desitgin profunditzar en la col·lecció i/o contribuir amb futures aportacions, motiu pelqual el seu disseny obert -a work in progress–  permet incloure noves dades i nous coneixements. 

L’accés de l’usuari al catàleg de l’obra de Felícia Fuster es pot fer mitjançant les entrades Índex d’obres, Etapes artístiques o Sèries plàstiques, així com a través d’un cercador de paraules clau que permet buscar pel número d’inventari de l’obra, pel títol d’aquesta o pel nom de la sèrie a la qual pertany.

A l’Índex d’obres la navegació pel catàleg de la col·lecció és lliure de manera que l’usuari pugui fer una cerca a través de la imatge. L’accés a través d’Etapes artístiques mostra una classificació de l’obra en tres períodes diferents descrits com: Formació a Barcelona (1921-1950); París i la llibertat (1951-1980); La paraula, la pintura i l’experiència del Japó (1986-1995). Finalment, entrant per Sèries plàstiques es trobarà l’organització cronològica de les produccions catalogades pels conjunts artístics: Objectes en vidre gravat; Pintura figurativa/expressionista; Pintura «naïf»; Primeres abstraccions; Abstracció lírica; Plurivisions, pintura en moviment; Abstracció còsmica-collage; i Abstracció còsmica-gravat.

La cerca acaba en la fitxa de descripció de l’obra, que és el registre tècnic final de la consulta i mostra informació detallada de cadascuna de les peces que forma part de la col·lecció d’obra plàstica de Felícia Fuster. 

Catálogo razonado de la obra plástica de Felícia Fuster

Catálogo razonado de la obra plástica de Felícia Fuster

Exposicions

Exposiciones

Primer Salón de Los Últimos

Galerías Syra

Del 17 al 31 de maig de 1947

Barcelona, Espanya

Organitzada per: Los Últimos i Galerías Syra

Exposició de pintura amb obres de Manuel Diez, Jorge Esteve, Felícia Fusté, Juan Rebled, José Santiañez, Juan Sirvent.

Referències en premsa:

T. «Arte y Artistas. Los últimos en Galería Syra”. La Vanguardia. 5 de julio de 1947, p. 3; Lience, Fernando. «”Los últimos” en Syra”. El Mundo Deportivo. 25 de mayo de 1947; «Diez, Esteve, Fuste, Rbled, Santiañez y Sirvent, en Syra». La Prensa. 2 de Junio de 1947; «Los Últimos”, en Syra». Diario de Barcelona. 21 de mayo de 1947; «Los u Últimos». El Correo Catalán. 24 de mayo del 1947; «Inauguración de la Exposición “Los últimos”». Solidaridad Nacional. 18 de mayo de 1947; Critilo. «¿Un «ismo» más?». El Correo Catalan. 18 de mayo de 1947.

Exposición Nacional de Artes Decorativas e Industriales

En 1949

Madrid, Espanya

Organitzada per:  Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional

En aquesta exhibició Felícia Fusté va obtenir la medalla de Bronze per l’obra «Cristal Grabado» en la Sección de Arte del Hogar.[1]

[1] No hi ha informació gràfica de l’obra ni tampoc les dates exactes de l’exhibició, però l’Arxiu Fuster guarda el diploma del premi, una targeta de felicitació i el retall de diari amb la ressenya «Los premios d ela Exposición Nacional de Artes Decorativas». AFF: C/25-Exp1; AFF: C/25-25/2; AFF: C/U.

Salon de l’Art Libre

Palais de Beaux-Arts de la Ville de Paris

Del 13 al 28 de desembre de 1958

París, França

Organitzada per: L’Art Libre

Curadoria: Eugène Delecluse, Maurice Dehoux, Emile Jeantheau i Paul Letailleur.

L’Art Libre fou una associació de caràcter federalista constituïda, segons el text de presentació del Salón, per quatre línies artístiques principals: pintura, escultura, arts aplicades i arts religioses. En l’any 1958 Felícia Fuster i altres artistes espanyols van participar a través de l’Assocition des Artistes et Intellectuels espagnols en France. En la pàgina 21 del catàleg de la mostra hi ha la referència de l’obra que va presentar Fuster, registrada com Pintura amb el número 97.[1]

[1] Catalogue [du] Salon de l’Art Libre 1958 13 Décembre-28 Decembre. Palais de Beaux-Arts de la Ville de Paris. [S.l.: s.n, s. d.] 98 p, [10 p], p. 21. BFF: C/2-67. No hi ha imatge de la pintura.

Exposició de pintura

La Gallery Barbizon

Del 15 d’abril a l’1 de maig de 1959

Barbizon, França

Organitzada per: Marie Louise Dubecque.

L’estudi de la correspondència mantinguda entre Marie Louise Dubecque i Felícia Fuster ens descobreix que la galerista, en veure el treball de l’artista en el Salon de l’Art Libre de 1958, li proposa participar en una exhibició col·lectiva que estava dissenyant pels mesos d’abril i maig del 1959.[1] Davant d’aquesta petició, Fuster hi participa amb una «natura morta» i diversos monotypes,[2] un conjunt que no es troba a la col·lecció i del qual no hi ha imatges.

Així mateix, gràcies a aquesta correspondència postal, s’ha constatat que Dubecque li proposa més tard una exposició individual en la seva galeria, que es concretava a continuació, entre el 15 de maig i l’1 de juliol del  mateix any, i en la qual no solament li suggereix presentar la seva pintura sinó també la seva producció en vidre.[3]

A pesar que l’estudi biogràfic de Maria Elvira Silleras constata una invitació dissenyada per Fuster[4] que situa la nova mostra en aquestes dates, no hi ha la certesa  de què finalment es materialitzés, per algunes incidències produïdes en la devolució de les obres en aquesta primera exposició, que queden reflectides en la correspondència.[5] D’altra banda,  crida l’atenció que en els diversos CV de l’artista no aparegui esmentada cap d’aquestes dues exposicions a Barbizon, fet que contradiu, la informació de les cartes entre ambdues.[6]

[1] MLD 4.1.011959. AFF: C/25-Exp. 4 (Gallerie Barbizon, 1959).

[2] MLD 19.06.1959. AFF: C/25-Exp. 4 (Gallerie Barbizon, 1959).

[3] MLD 31.02.1959. AFF: C/25-Exp. 4 (Gallerie Barbizon, 1959).

[4] No s’ha localitzat la invitació a l’Arxiu Fuster.

[5] MLD 19.06.1959; MV 19.06.1959; MV 29.07.1959. AFF: C/25-Exp. 4 (Gallerie Barbizon, 1959).

[6] Malgrat la incongruència, s’ha decidit incloure en aquesta cronologia les dades relatives a la suposada exposició col·lectiva en la qual va participar l’artista a Fontainebleau perquè la informació extreta de les cartes evidencia que les obres, almenys, van ser rebudes per la galerista. 

 

Glass 1959

Corning Museum of Glass

S’inaugurà l’1 de juny de 1959

Corning (Nova York), Estats Units

Organitzada pe: Corning Museum of Glass

Vase va ser l’obra de Felícia Fuster seleccionada per a l’exposició internacional que va organitzar el Corning Museum of Glass.  La introducció del catàleg de l’exposició fa referència a l’artista com una creadora independent que continua la tradició dels mestres:

«The optical qualities of the material occupy not only insular but also continental glassmasters. In France, where lead glass was highly admired in the late 18th and 19th centuries, factories like Bacarat (No 96), Bayel (Nos 97-98) and St. Louis (No. 99) as well as independent artists like Madame Fuste de Braun (No 102) continue his tradition».[1]

[1] Glass 1959, a special exhibition of International contemporary glass. Corning, Nova York: The Corning Museum of Glass, Corning Glass Center, 1959, p. 29. En la pàgina 135 hi ha la reproducció de l’obra presentada per Fuster. BFF: 67.

 

Salon d’Automne 1959[1]

Grand Palais des Champs-Élysées

Del 30 d’octubre al 30 de novembre de 1959

París, França

Organitzada per:  Le comité du Salon: Berthomé St-André, Collamarini, Fouquet, Picard-Ledoux i P. Dubreuil.

La pintura La femme rousse formà part d’aquesta exhibició col·lectiva en la qual participà Felícia Fuster. La referència a l’obra apareix en la pàgina 51 del catàleg de l’exposició, però no hi ha informació gràfica que ens aporti l’aspecte formal de la peça;[2] no obstant això, es pensa, per les dates de la mostra, que l’estil de l’obra té a veure amb l’expressionisme figuratiu que va desenvolupar fins a la dècada dels anys seixanta.

[2] Catalogue [du] Salon d’Automne 1959 30 Octobre-30 Novembre. Grand Palais. [S.l.: s.n, s. d.], p. 24. BFF: 67.

 

Salon de l’Art Libre

Palais de Beaux-Arts de la Ville de Paris

Del 12 al 27 de desembre de 1959

París, França

Curadoria: Eugène Delecluse, Maurice Dehoux, Emile Jeantheau, Paul Letailleur i Albert Genta.

Felícia Fuster torna a participar en aquesta edició del Salon de l’Art Libre a través de l’Assocition des Artistes et Intellectuels espagnols en France. En la secció Espagne del catàleg de l’exposició, l’artista apareix com l’autora de l’obra L’homme au noeud jaune, amb el número 78.[1]

[1] Catalogue [du] Salon de l’Art Libre 1959 12 Décembre-27 Decembre. Palais de Beaux-Arts de la Ville de Paris. [S.l.: s.n, s. d.], p. 24. BFF: 67.

Annual Exhibition of Painting and Sculpture

R.B.A. Galleries, Suffolk Street, S.W.I.

Del 18 de gener al 3 de febrer de 1961

Londres, Regne Unit

Organitzada per: Women’s International Art Club

Aquesta exposició col·lectiva, organitzada anualment per l’emblemàtica institució Women’s International Art Club, que fou fundada en l’any 1900 per compensar la manca d’oportunitats de les dones en els ambients artístics i els llocs convencionals on exposaven els homes, va acollir l’obra La Meseta (ni. 48).[1]

[1] BFF: 67 (Women’s Internacional Art Club. [Cataleg of ] Exhibition of Painting & Sculpture. 1961); AFF: C/25 (Annual Exhibition of Painting and Sculpture, 1961).

 

Salon Paris-Sud

A banda de la menció d’aquest Salon en els diferents currículums vitae de l’artista, no hi ha testimoni de la mostra en l’Arxiu Fuster ni s’ha trobat un registre en xarxa que recuperi la història de la convocatòria. Solament consta, a través de la recerca mitjançant altres artistes que han participat posteriorment, que el Salon Paris-Sud era d’art contemporani, que el seu inici se situa en l’any 1960 i que les dates de l’exhibició inclouen els mesos d’octubre i novembre. En relació amb aquesta informació, es pensa que Fuster hi participa en la seva segona edició, l’any 1961, com indica la cronologia de les exposicions del seu CV en les quals va participar.

Art vivant

Galerie Arcanes[1]

Del 6 al 24 de desembre de 1971

París, França

Organitzada per: Galerie Arcanes

La targeta d’invitació de la vernissage[2] informa de la tipologia de l’exposició, dels objectes artístics exhibits -pintura, ceràmica, gravat, esmalt, metall, monotip- i dels artistes que van participar: Boul, Adam, Besson, De Coune, Briant-Adam, Bourdon-Noury, Juan, Fusté, Gillois, Maugeais, Pressac, De Losowitch.

A part d’això, no hi ha altres informacions relatives sobre aquesta mostra.

[1] Galerie Arcanes, 4 rue de Varenne, Paris 7e.

[2] AFF: C/25 (Arcanes, 1971).

Fusté

Galerie Arcanes

Del 16 al 31 d’octubre de 1972

París, França

Organitzada per: Galerie Arcanes

A falta de dades que confirmessin la primera exposició individual a la galeria de Marie Louise Dubecque en el 1959, és en l’any 1972 quan Felícia Fuster presenta la seva última producció en una mostra en exclusiva a la galeria Arcanes.

Segons la ressenya de l’exposició a la revista L’Amateur d’Art, en la selecció de l’obra hi havia un conjunt de pintures abstractes; que pertanyen a la primera etapa d’abstracció, quan reprèn la pintura després d’un llarg silenci artístic.

No s’ha pogut verificar el conjunt de peces presentades, però per la data de l’exposició es pensa que aquest pertany a la denominada sèrie Primera abstracció, en la qual s’inclouen treballs diferents des del punt de vista formal.

A falta de més informació, de moment, es proposa incloure en aquest apartat el text publicat a l’esmentada publicació:

«Les ouvres que présent ce jeune peintre d’origine espagnole sont celles d’une deuxième “période”, laquelle vient après une coupure de quelques années. Avec des toiles abstraites, d’une rigueur presque mathématique Fusté impose les qualités d’un collorisme qui cherche dans le non-figuratif, par une simple vision de structures, une rencontre avec les valeurs subjectives telles que l’infini, l’espace: portes ouvertes sur un monde différent».[1]

[1] «Fusté». Amateur d’Art. 15.11.71. El text pertany a la cita de Maria Elvira i Silleras a l’estudi biogràfic de Felícia Fuster.

 

Salon d’Automne

Grand Palais des Champs-Élysées

Del 31 d’octubre al 27 de novembre de 1972

París, França

Organitzada per: Société du Salon d’Automne; Curadoria general: Marzelle i Séguéla.

Exhibició col·lectiva anual del Salon d’Automne de París, que en aquella edició va oferir al públic, a banda dels artistes seleccionats pels diferents comitès, un conjunt d’obres del pintor Van Dongen i l’exposició en paral·lel de les “les grandes oeuvres russes de collections françaises”[1] de mestres com Kandinsky, Soutine, Chagall, Larionoff, Malevitch, Archipenko, Zadkine, Orloff i Nicolas de Stael. Entre la gran selecció d’obres que acollia la mostra, es va incloure una pintura de Fuster que va ser presentada i referenciada amb el número 316 en el catàleg del Salon.[2]

[1] BFF: 67, Mac’Avoy. «Présentation». Salon d’Automne 1972. Grand Palais des Champs Elysées du 31 octobre au 27 novembre inclus. Société du Salon d’Automne, p. 11.

[2] Exposà el quadre 316: Peinture, p. 81. BFF: 67, Salon d’Automne 1972. Grand Palais des Champs Elysées du 31 octobre au 27 novembre inclus. Société du Salon d’Automne, p. 81.

85e Exposition de la Société des Artistes Indépendants

Grand Palais des Champs-Élysées

Del 21 de març al 8 d’abril de 1974

París, França

Organitzada per: Société des Artistes Indépendants.

Felícia Fuster es presenta a aquesta exposició col·lectiva de grans dimensions amb dues obres de la seva producció naïf, que havia iniciat al voltant de 1970. Els títols dels olis exhibits foren “Le petit traint”, registrat amb el número 1767, i “Le village”, amb el número 1768,[1] ; les obres foren signades per Fuster amb la rúbrica Fel.  

[1] BFF : 67 (85e Exposition [de la] société des Artistes Indépendants. Grand Palais des Champs-Elysées du 21 mars au 8 avril. Paris : Société des Artistes Indépendants, 1974, p. 91).

 

Peintures récentes et première époque[1]

Atelier d’Halatte[2]

Del 5 d’octubre al 3 de novembre de 1974

Verneuil-en-Halatte, França

[1] L’exposició se cita a l’estudi biogràfic de Maria Elvira Silleras. No hi ha referències a l’Arxiu Fuster.

[2] Atelier d’Halatte, rue Aristide Briand, Verneuil-en-Halatte (Oise).

Salon d’automne

Grand Palais des Champs-Elysées

Del 23 d’octubre al 23 de novembre de 1975

París, França

Organitzat per: Société du Salon d’Automne; Curadoria general: Lauzero i Séguéla.

Fuster torna a participar en aquesta exhibició anual de tardor, en una edició homenatge a Miquel Àngel, amb la pintura Composition abstraite, amb el número 448 dins el catàleg del Salon.[1]

[1] BFF: 67 (Salon d’Automne 1975. Hommage a Michel-Ange Grand Palais des Champs Elysées du 23 octobre au 23 novembre 1975 inclus. Paris: Société du Salon d’Automne, 1975, p. 105.).

Exposition de peintres «naïfs et imagiers»

Galerie La Tâche[1]

S’inaugurà el 26 de gener de 1978

Aix-en-Provence, França

Organitzada per: Galerie La Tâche

Exposició col·lectiva de pintura naïf que la galeria La Tâche organitzava anualment. Es coneix que l’artista va participar, almenys, amb tres obres, Maison rouge, Village i Mariage,. Les obres es van vendre per 1600 F, 580 F i 1700 F respectivament.[2]

En la nota de premsa de l’exposició, publicada en diversos diaris de la regió, es destacava el següent sobre el treball de Fuster:

“Fel nous propose des villages imaginaires, accrochés sur des sols mouvementés dont feraient pas mal de s’inspirer quelques architectes de la froideur et de la grisaille […]”.[3]

[1] Galerie La tache, rue Jaubert, 13100 Aix-en- Provence.

[2] Es conserva una carta de la galeria del 25 de gener del 1979 destinada a Felícia Fuster en la qual s’informa de la venda dels tres quadres. AFF: C/25 (La Tache, 1978).

[3] «Exposition Internationale des peintres Naïf et Imagiers», Les nouvelles affiches, 06/12/1978; «Exposition Internationale des peintres Naïf et Imagiers», Courrier d’Aix, 25/11/1978. AFF: C/25 (La Tache, 1978).   

Prix Suisse de peinture naive

Galerie Pro Arte Kasper[1]

S’inaugurà el 8 de maig de 1982

Morges, Suïssa

Organitzat per: Georges i Lia Kasper[2]

Felícia Fuster participa, per primera vegada, en el Prix Suisse de pintura naïf que organitzava el matrimoni Kasper des de l’any 1972. La convocatòria venia d’una iniciativa anterior que va coincidir amb la creació del grup Henri Rousseu, que fou fundat per la promoció de l’art «Naïve».[3]

Les obres propostes per l’artista van ser Vue de Paris, La passerelle i La Basilique.[4] Les pintures es van vendre per un total de 5000F.[5]

[1] Galerie Pro Arte Kasper, Place Dufur et rue de la Gare 6, Morges, Suisse.

[2] La carta de Lia Kasper dirigida a Felícia Fuster testimonia que l’any 1981 hi ha un primer contacte en el qual el matrimoni Kasper li demanen algunes fotografies de la seva producció naïf amb l’objectiu d’exposar-les a la galeria. AFF: C/26-capsa 25/8.

[3] El grup es va dissoldre en l’any 1989 a favor de la creació d’un moviment d’abast internacional referenciat amb el nom Peinture Primitive Moderne Internationale.

[4] En la Gazette, publicació de la galeria hi ha reproduïda «La Basilique». AFF: C/25 (Gazette numéro spécial. Galerie Pro arte Kasper. Suisse, 1982.).

[5] AFF: C/25-Exp. 15 bis.

 

Exposition du Groupe Henri Rousseau. Sélection internationale des milleurs peintres naïfs d’ajourd’hui

Galerie Pro Arte Kasper

S’inaugurà el 23 d’octubre de 1982

Morges, Suïssa

Organitzada per: Groupe Henri Rousseau

Aquesta gran exhibició va comptar amb la participació de 56 artistes de més de 16 països. Felícia Fuster és seleccionada amb l’obra Le village à trois tours (ni. 51), pintura que forma part de la col·lecció.[1]  

[1] La pintura s’ha identificat a partir de la publicació Gazette. Núm. 97. Galerie Pro arte Kasper. Suisse, 1982. AFF: C/26-capsa 25/8.

 

Exposition du Groupe Henri Rousseau. Sélection internationale des milleurs peintres naïfs d’ajourd’hui

S’inaugurà el 18 de novembre de 1982

Quito, Equador

Organitzada per: Groupe Henri Rousseau

La mostra fou una rèplica de l’exposició anterior celebrada a Suïssa.[1]

[1] AFF: C/26-capsa 25/9.

Zeigt Internationale Naive Malerei (?)

Loeb Galerie i Galerie Bernard[1]

Del 12 de gener al 12 de febrer de 1983

Grenchen i Bern, Suïssa

Organitzada per: Groupe Henri Rousseau

Exposició col·lectiva de temàtica naïf. No hi ha dades que informin de la participació de Fuster en la mostra. Tot i aquesta circumstància, l’artista era membre integrant del Groupe Henri Roussea i conservava informació referent a aquesta exposició.[2]

[1] Loeb Galerie. Münstergasse 45. 3011 Bern; Galerie Bernard. Lötschbergweg 5. 2540 Grenchen.

[2] AFF: C/26-capsa 25/9.

 

L’Univers des naïfs

Musée de l’Athénée

Del 8 de juliol al 17 de setembre de 1983

Ginebra, Suïssa

Organitzada per: Groupe Henri Rousseau

En aquesta nova mostra d’art naïf  Felícia Fuster proposà quatre obres: Les trois villages, en dos formats (35x27cm i 41×33 cm), La regate (65 x 54 cm) i Le paradís (81x 65 cm). L’última pintura va ser adquirida per Max Fourny,[1] un col·leccionista francès de relleu molt actiu en l’adquisició de peces durant la dècada dels anys vuitanta. Actualment la pintura es conserva al la col·lecció Max Fourny del Musée International d’art naïf a Vicq.

El catàleg d’aquesta exhibició explicita sobre la pintora i la seva obra:

“La peinture de cette artiste espagnole tient du naïf, de l’imaginaire, du fantastique et de l’étrange. Felicia Fusté est entrée en peinture comme on entre en religion, et elle se consacre pleinement à son art”.[2]

[1] Es conserva el rebut de la venda. AFF: C/25-Exp. 16.

[2] BFF: 67 (L’Univers des naïfs. Musée de l’Athénée, Génève, 8 juillet-17 septembre 1983. Exposition organisée avec la collaboration de la Galerie Pro Arte Kasper à Morges, p. 34.).

L’Art Naïf International

Salles d’Exposition du Théâtre Municipal de Brive

Del 28 de juny al 29 de setembre de 1985

Brive, França

Organitzada per: Mairie de Brive i Musée d’Art Naïf de l’Ile de France.[1]

En la pàgina número 14 del catàleg de l’exposició hi figura l’artista amb el següent text:

“Espagnole, née le 17 janvier 1921, à Barcelone. Elle s’intéressa après avoir  terminé ses études à la décoration sur verre, puis s’occupa de comptabilité. Elle travaille actuellement à mi-temps afin de mieux se consacrer à la peinture”.[2]

L’obra amb la qual va participar, Mon rêve de silloner le monde, està singada amb el sobrenom de “Fel Fusté”, d’ús habitual en la seva pintura naif. El quadre  pertany a la col·lecció Max Fourny i es troba al Musée d’Art Naïf de Vicq en Île-de-France.

[1] BFF: 67 (L’Art Naïf International du 28 Juin au 29 septembre 1985. Brive: SA Edition G. Michel, 1985). En el catàleg hi ha una carta annexa on s’informa de l’exhibició d’una de les obres de l’artista.

[2] Ibíd., p. 14.

Peintures plurivisionnelles (F. FUSTER)

Galerie Muscade[1]

Del 26 de març al 13 d’abril de 1991

París, França

Organitzada per: Felícia Fuster i Galerie Muscade.

Fuster exposa per primera vegada la producció relacionada amb la sèrie Plurivisons quatre anys després de concebre-la. Entre la selecció (s’exhibiren 30 obres) s’han identificat tres pintures que pertanyen, avui dia, a la col·lecció que conserva la Fundació[2]. Aquestes són: Comète éclatée (ni. 85), Naissance sidérale (ni. 133) i Monde inconnu (ni. 412).

En general, tota la documentació que s’ha analitzat indica que en Fuster hi havia una motivació molt gran en organitzar aquesta mostra, fet que implicà un esforç econòmic considerable.[4] De l’exposició es van fer eco diversos mitjans impresos especialitzats en art contemporani, entre ells: Les Cahiers de la Peinture, L’officiel des galeries, Regart i L’Evenement.[5]

[1] Galerie Muscade, 21 rue du Petit Musc, 75004, Paris.

[2] A l’Arxiu Fuster s’han localitzat diferents fotografies de l’exposició, informació gràfica que s’ha creuat amb una llista creada per la mostra en la qual hi apareixen: els títols de les pintures, el preu, la tècnica emprada i el suport. AFF: C/15. 

4]  Altra documentació consultada: AFF: C/25-Exp. 22 (Rebut de pagament de compromís de l’exposició, gener de 1991); AFF:C/16 (Carta presentant l’exposició, adjunta al dossier de premsa i CV); AFF: C/17-17/8 (Factura de la revista Artension núm. 26 amb data del 28 d’agost del 1991, per inserció de ressenya de l’exposició).

[5] Les Cahiers de la Peinture, núm. 260, 1991;  L’officiel des galeries, núm. 309, 1991; Regart, núm. 7, 1991; L’Evenement, 284, 1991. AFF: Portfoli de Felícia Fuster donat a la Fundació per Anna Masó Monclús , 8 de març de 2019.

 

Salon des Artistes du 20e arrondissement

Es desconeix l’espai expositiu

Del 16 al 27 de novembre de 1991

París, França

Organitzat per: L’union des artistes et associations culturelles du 20e (UdaC)[1] en col·laboració amb Le Marie du 20e arrondissement

En aquesta mostra de caràcter col·lectiu s’exposa l’obra Voyage ailleurs.

Els objectius d’aquest Salon d’àmbit local van ser, en aquests anys, fer valdre la imatge cultural del  XX Districte de París per mitjà de la trobada, visualització i difusió dels artistes i les associacions culturals del barri.

[1] AFF: C/25 –25/14a (Guédidou, Francis (directeur). Salon des Artistes du 20e, 1991, 16 au 27 novembre 1991. Catalogue Officiel. Alpe, 1991).

Felícia FUSTER, pintura en moviment. Plurivisió

Pròleg. Llibreria de les Dones[1]

De l’1 al 30 d’abril de 1992

Barcelona, Espanya

Organitzada per: Felícia Fuster i Pròleg. Llibreria de les dones.

L’any 1991, per mediació de Maria Mercè Marçal, es van posar en contacte Felícia Fuster i Àngels Grases, una de les fundadores de la llibreria Pròleg, projecte pioner a Barcelona especialitzat en temàtica de dones. D’aquest primer contacte en sorgiria una implicació per part de l’artista en el projecte cooperatiu de la llibreria durant un temps.[2]

[1] Pròleg, Carrer Dagueria 13, 08002 Barcelona.

[2] Entrevista amb Àngels Grases, 13 de febrer del 2018, Llibreria Pròleg, Barcelona.

[3] AFF: C/25- Exp. 5 (Pròleg, Llibreria de les Dones, 1992-5).

 

Félicia FUSTER, peinture en mouvement. Plurivision

Cloître des Billettes XVème  siècle[1]

De l’14 al 29 de maig de 1992

París, França

Organitzada per: Felícia Fuster i Cloître des Billettes.

Rèplica, a major escala, de l’exposició a la llibreria Pròleg a Barcelona en el mes d’abril del mateix any. Totes les peces identificades, nou Plurivisions i dos gravats de la sèrie Abstracció còsmica, són a la col·lecció d’obra plàstica de Fuster que guarda la Fundació. Aquestes són: Sense títol (ni. 16), Sense títol (ni. 72) Sense títol (ni. 89), Sense títol (ni. 101), Sense títol (ni. 130), Conjonction (ni. 132), Naixença Sideral (ni. 133), Geometrie efimère (ni. 415), Monde inconu (ni. 412), Entre deux mondes (ni. 157) i La voie d’alleurs (ni. 273).

L’exposició es va anunciar a les agendes de les revistes Artension, Pariscope i l’Agenda Officiel des Spectacles,[2]


[1]
Cloître des Billettes XVème  siècle, 24, rue des Archives 75004 Paris.

[2] AFF: C/16-16/1; AFF: C/17-17/8.

 

Salon France-Chicago 1992

Palmer House Hilton[1]

Del 6 al 18 d’agost de 1992

Chicago, Estats Units

Organitzat per: Association pour la Promotion du Patrimoine Artistique Français.

El Salon France-Chicago fou una exhibició col·lectiva, organitzada per l’Association pour la Promotion du Patrimoine Artistique Français. El perfil d’aquest Saló fou generalista i dissenyat a gran escala per encabir-hi variats estils pictòrics. L’obra que va presentar Felícia Fuster va ser L’oleil de Discovery, (ni. 98), una pintura abstracta en oli sobre tela que forma part de la col·lecció de la Fundació.

Sandra Szurek, artista plàstica que va conèixer a Fuster en el viatge a Chicago explica:

«J’avais trouvé que nous étions beaucoup trop nombreux et que trop de styles étaient représentés. Personnellement je ne me suis pas sentie très à ma place dans ce genre de manifestation et par la suite, je n’ai pas voulu m’y associer de nouveau. Finalement ce que je retiens de mieux de cette exposition, c’est ma rencontre avec Felicia.

Elle avait exposé une œuvre intitulée ‘L’oeil de Discovery’ et moi ‘Eve’. Chaque peintre n’exposait qu’un œuvre. Nous nous sommes rencontrées et avons discuté le soir du vernissage et tout de suite sympathisé». [2]

[1] Cloître des Billettes XVème  siècle, 24, rue des Archives 75004 Paris.

[2] Entrevista amb Sandra Szurek, 17 de juliol de 2018.

 

Artistes à la Bastille

Café de la Danse[1]

Del 15 al 19 d’octubre de 1992

París, França

Organitzada per: Association Artistes à la Bastille.[2]

En aquesta mostra col·lectiva varen participar 90 artistes. Un dels objectius  va ser promoure els treballs dels artistes residents a la Bastille. Per l’ocasió Fuster va exhibí la seva producció en  diferents espais social que articulaven el barri a principis de la dècada dels anys noranta, així com en els ateliers dels mateixos artistes locals. Hi ha constància que  una de les obres de la sèrie Plurivisions, Sense títol (ni. 108), es va exhibir al  Café de la Danse.

[1] Café de la Danse, 5, passage Louis-Philippe 75011.

[2] AFF: C/26 – capsa 25/4 (Artistes à la Bastille).

 

Plurivision, peinture en moviment

Hôtel Forest Hill[1]

Del 2 al 30 de novembre de 1992

París, França

Exposició individual sobre la qual es coneixen algunes de les obres que l’artista va mostrar. Entre aquestes les següents Plurivisions: Sense títol (ni. 16), Sense títol (ni. 166), Sense títol (ni. 391), Geometrie efimère (ni. 415).

[1] Hôtel Forest Hill, 40, Av Du Maréchal De Lattre De Tassigny, Meudon-la-Forêt.

 

Salon des artistes du 20e

Es desconeix l’espai d’exposició

Del 14 al 25 de novembre de 1992

Barcelona, Espanya

Organitzada per:  L’union des artistes et associations culturelles du 20e (UdaC)[1] en col·laboració amb Le Marie du 20e arrondissement.

En aquesta exhibició col·lectiva s’exposà la pintura de l’artista, Monde inconnu (ni. 412).

[1] AFF: C/25 – 25/1 (Salon des Artistes du 20e, 1992, 14 au 25 novembre 1992. Catalogue Officiel. Alpe, 1992.).

 

Salon des Artistes Français

Grand Palais des Champs-Élysées[1]

Del 4 al 16 de desembre de 1992

París, França

Organitzat per: Société des Artistes Français amb la col·laboració del Ministère de l’Education Nationale et la Culture.

En aquest Saló Felícia Fuster va presentar dues obres que finalment foren seleccionades, Conjonction (ni. 132) i Pont Sidéral (ni. 407)).[2] 

[1] Grand Palais des Champs-Élysées, Avenue Wiston Churchill, 75008 Paris, Francia. AFF: C/25 – Exp. 27 (Salon des Artistes Français, 1992, 4); AFF: Portfoli de Felícia Fuster lliurat a la Fundació per Anna Masó Monclús, 8 de març de 2019 (Invitació oficial de Le Salon 92).

[2] Ambdues obres apareixen al catàleg oficial. BFF: 67 (Zig-Tribouilloy (coord.). Catalogue [du] Les Artistes Français. Salon 92, Grand Palais. Paris: HM Éditions,1992, p. 68.).

Peinture en mouvement

Centre d’Etudes Catalanes[1]

Del 9 al 31 de març de 1993

París, França

El dia de la inauguració es va presentar la sèrie Plurivisions i es va fer la lectura d’alguns dels poemes de l’artista.

[1] Centre d’Etudes Catalanes, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), 9, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie.

Felicia Fuster. Illusionen-Malerei

Kunstraum La Girafe[1]

Del 21 d’abril al 21 de maig de 1993

Berlín, Alemanya

Organitzada per: Felicia Fuster i Kunstraum La Girafe.

L’Arxiu Fuster conserva documents, que testimonien l’exhibició de la sèrie Plurivisions al Kunstraum La Girafe.

 

Les Ateliers Beaux Arts

Hôtel de Sens – Bibliothèque Forney[1]

Del 9 al 29 de juny de 1993

París, França

Organitzada per: Les Ateliers Beaux Arts amb la col·laboració de Le Mairie de Paris.

Fuster presenta el gravat Pyramide Siderale (ni. 258) que fou referenciat amb el número 74 en l’exposició.[2]

[1] Hôtel de Sens – Bibliothèque Forney, 1, rue du Figuier, 75004 – Paris.

[2] BFF: 67 (Catalogue [du] Les ateliers Beaux Arts. Expo 1993. Hôtel de Sens- Bibliothèque Forney [S.l.: s.n., s. D.], pàg. 69.).

 

Les Artistes Français. Le Salon 93

Grand Palais [1]

Del 14 al 27 de setembre de 1993

París, França

Organitzada per: Société des Artistes Français

En aquesta exposició col·lectiva participen quatre gravats, amb els quals Fuster rep una  Mention honorable.  Les obres són: Pyramide Siderale (ni. 258), Eclosion, Rencontre i Paysage d’ailleurs.

[1] Grand Palais des Champs-Élysées, CFDT- 4, bd de la Villete, 75019.

 

Contemporaines 93: Peinture / Sculpture

Grand Palais [1]

Del 23 de gener al 14 de febrer de 1993

París, França

Organitzada per: Union des Femmes peintres Sculpteurs, graveurs, decorateurs (UFPS).[2]

Dins el conjunt de la mostra s’exhibeix l’obra Comète éclatée (ni. 85).[3]

[1] Grand Palais des Champs-Élysées, CFDT- 4, bd de la Villete, 75019.

[2] AFF: C/25-Exp. 30 (Salon des Contemporaines, 1993).

[3] BFF: 67 (Catalogue [du] Contemporaines. Salon de l’ Union des Femmes Peintres Scupteurs. Grand Palais 93, p. 298.).

 

Felicia Fuster. Pintura en moviment. Plurivisió

Centre Cívic Can Felipa[1]

Del 7 d’octubre al 10 de novembre de 1993

Barcelona, Espanya

Organitzada per: Felícia Fuster i Can Felipa Centre Cívic del Poblenou.

L’exposició de Felícia Fuster a la llibreria Pròleg a l’any 1992 va quedar constreta per qüestions d’espai, motiu pel qual Àngels Grases li va fer esment de buscar-ne un altre més propici per mostrar una selecció de la seva producció artística més àmplia. Aquesta circumstància va afavorir el contacte de l’artista amb Enrica Mata, en aquella època cap de territori del barri de Poblenou, i a través d’ella amb Susana García, directora de Can Felipa, on finalment es va exhibir l’obra de Fuster.[2]

En l’exposició es van presentar un conjunt d’obres de la sèrie Plurivisions, dos llibres d’artista que actualment conserva la Fundació, i una part del seu treball de gravat. La ressenya de Francesc Miralles a La Vanguardia el 29 d’octubre de 1993 feia un resum d’aquesta selecció de la següent manera:

«Con 16 óleos y 14 obras sobre papel, algunas de ellas grabados, se presenta Felicia Fuster con una pintura que denomina “Plurivisió. Pintura en moviment”. El espacio es su preocupación, al que llega con recursos del informalismo y con recursos estructuralistas, a los que une la rotación del cuadro para que sea contemplado desde cualquier posición, para afirmar el sentido espacial. Buen planteamiento al que favorecerían obras de tamaño superior. Lo mejor: el conjunto de grabados. – F. M.»[3]

Les obres exposades van ser: Sense títol (ni. 15), Sense títol (ni. 16), Sense títol (ni. 42), Explosió (ni. 45), Sense títol (ni. 46), Sense títol (ni. 66), Pont sideral (ni. 84), Sense títol (ni. 90), Sense títol (ni. 109), Paisatge (ni. 130), Naixences de venus (ni. 131), Conjonction (ni. 132), Lumière emprissionée (ni. 408), Orbite Dentellée (ni. 420), llibre d’artista Au bout des os au bout des mots (ni. 490), llibre d’artista Écumele fêlée (ni. 491).[4] 

[1] Centre Cívic Can Felipa, Carrer Pallars, 277, Poblenou, Barcelona.

[2] Entrevista amb Àngels Grases, 13 de febrer del 2018, Llibreria Pròleg, Barcelona.

[3] Miralles Francesc. «Felicia Fuster». La Vanguardia, Barcelona 29 Octubre 1993, p. 49. AFF: C-transparent.

[4] No hi ha informació a l’Arxiu Fuster del conjunt de gravats.

belle vie belle vie

Espace Bellevie[1]

Del 10 de març al 8 d’abril de 1994

París, França

Organitzada per: CFDT[2] i l’Institut Belleville.[3]

Curadores: Catherine Cazale i Alexia Guggemos.

Felícia Fuster va participar amb l’obra Mondes Jumeaux (ni. 22) en una exposició col·lectiva que s’explica a la presentació del catàleg de la mostra tenia un rerefons reivindicatiu:

«Belle vie Bellevie, avons-nous titré cette exposition. Cette association de mots n’a pas été retenue pour son jeu ni seulement pour sa consonance, mais parce que, de l’avis de celles qui les ont visités, une réelle  force de vie émane de ces ateliers. Oh, bien sûr, tout n’est pas rose à Belleville. Des forces contraires existent, dont certains projets d’urbanisme destructeurs de ces ateliers construits autrefois par des artisans et maintenus aujourd’hui vivants par les artistes».[4]

Altrament, del prefaci de les curadores, Catherine Cazale i Alexia Guggemos, destaca el paràgraf que subratlla el leitmotiv de la seva selecció: una lluita entre el realisme i l’abstracció, entre el fet establert i la inspiració d’un nou model estètic subjectiu i definitori en la història de l’art. En les seves paraules:

«Les artistes de Belleville que nous avons retenues l’ont été dans la mesure où ils expriment un moment ambigu de l’Histoire, la lutte entre un art statique, mort, et un art dont l’ambition est de communiquer un sentiment d’énergie, de vie, un illusionnisme chargé de métaphores -que l’on peut considéré aujourd’hui comme l’essence irréductible de l’art- résumant ainsi une crise de valeurs qu’ils ont eu le courage d’affronter et de critiquer».[5]

[1] Grand Palais des Champs-Élysées, CFDT- 4, bd de la Villete, 75019. BFF: 67 (Cazale, Catherine; Guggemos, Alexia (coms.). belle vie belle vie belleville. Espace belleville. Paris: 1994, pp. 34-35.).

[2] La CFDT és un sindicat, actualment el major en número d’adscrits que «treballen en tots els sectors professionals». https://www.cfdt.fr/portail/confederation-j_5 [Consulta: 4 d’octubre del 2018].

[3] AFF: C/26- capsa 25/5 (Ateliers d’Artistes de Belleville); AFF: C/25-Exp. 39 (Espace Belleviell, 1994.3).

[4] BFF: 67 (Cazale, Catherine; Guggemos, Alexia (coms.). belle vie belle vie belleville. Espace belleville. Paris: 1994, p. 6.).

[5] BFF: 67 (Cazale, Catherine; Guggemos, Alexia (coms.). belle vie belle vie belleville. Espace belleville. Paris: 1994,  p. 8.).

 

Puzzle. Portes Ouvertes

Quartier de la Bastille

Del 6 al 10 d’octubre de 1994

París, França

Organitzada per:  Association Artistes à la Bastille.[1]

Puzzle fou la denominació d’una exposició col·lectiva que tenia per objecte promoure als artistes i els seus tallers en el districte de La Bastille i dels altres que el circumden.

[1] BFF: 67 L’Agenda. Revue núm. 5 de l’Association Artistes à la Bastille.

 

Contemporaines 94. 110ème Salon de l’Union des Femmes Peintres Sculpteurs

Espace Eiffel-Branly[1]

Del 4 al 13 de novembre de 1994

París, França

Organitzada per: Union des Femmes Peintres Sculpteurs.

Orbite Dentellée (ni. 420), fou el treball que es va exhibir per l’ocasió. 

[1] Espace Eiffel-Branly, 25-55, Quai Branly – 75007, Paris.

 

Salon 94 «Les artistes a l’oeuvre»

Grand Palais des Champs-Elysées[1]

Del 16 al 22 de desembre de 1994

París, França

Organitzada per: Société des artistes français.

Fuster es presentà en aquest Salon amb tres gravats, Départ (ni. 392),[2] Eclatement i Partage.

[1] Grand Palais des Champs-Élysées, Avenue Avenue Wiston Churchill, 75008 Paris, Francia.

[2] Aquest gravat ha estat identificat a través de documents de l’Arxiu Fuster sobre la mostra. La resta d’obres no són a la col·lecció que guarda la Fundació Felícia Fuster. AFF: C/25 (Societé des Artistes Français, 1994).

3rd Congress European Society of Anaesthesiologists. “Jeunes et Toiles” Quand l’Art se met a l’eau, ESSEC-IMD et l’Association Culturelle de I’ISG, CNIT Paris-Ia-Défense.

Peinture plurivisionnelle, Le Carré Saint Nicolas, París.

Société des Artistes Français, Le Salon 97, Espace Eiffel-Branly.

L’abraçada de l’infinit: exposició de gravats, CCD Francesca Bonnemaison, Barcelona.

Exposició de Plurivisions amb motiu de la inauguració del local de Camps i Fabrés de la Fundació.

Inauguració de l’exposició d’Abstracció Lírica a l’espai de la Fundació.

Exposició de la mostra Paisatges del desassossec, a la sala dels  Serveis Territorials de Lleida del Departament de Cultura de la  Generalitat

Inauguració de l’exposició de l’obra en collage sota el títol Felícia Fuster: Haikús visuals. La mostra està comissariada per Pilar Parcerisas.