Metodologia

Catàleg raonat de l’obra plástica de Felícia Fuster

Metodologia

El Catàleg raonat de l’obra plàstica de Felícia Fuster és un estudi rigorós i de detall que té com objecte catalogar i ordenar cronològicament les obres de la col·lecció Felícia Fuster a través de fitxes de descripció que aporten informació tècnica de cada peça. Es tracta d’un treball d’ordenació i registre d’obra que ressenya i documenta la producció plàstica de l’artista a partir del fons documental de l’Arxiu Fuster, la biblioteca personal, l’inventari de la col·lecció d’obra de l’any 2005 i l’estudi biogràfic de Maria Elvira Silleras de l’any 2006.

L’edició digital admet la revisió de continguts així com l’ampliació de noves dades sobre la matèria. El caràcter obert de la publicació accepta informacions complementàries, prèviament examinades i validades, que seran susceptibles de ser incorporades actualitzant la fitxa d’estudi del catàleg raonat o creant una de nova en relació amb les dades aportades.

L’estructura i ordenació del Catàleg raonat de l’obra plàstica de Felícia Fuster s’articula en tres etapes cronològiques: 1921-1951, 1951-1986, 1986-1995. Les etapes s’han vinculat amb respectives coordenades geogràfiques referides a la formació artística de Fuster a Barcelona, als seus primers trenta anys de residència fixa a París i a la producció artística, estable des de la seva estada de llarga durada al Japó, perquè són representatives de canvis en els processos i les condicions del treball plàstic i també literari de l’artista.

La publicació digital inclou, així mateix, un registre cronològic complet de les exposicions amb les informacions més rellevants i les obres que es van exhibir–si es coneixen– enllaçades amb la corresponent fitxa de descripció.

Les fitxes de descripció

El conjunt de fitxes de descripció reuneixen la totalitat d’obra de l’inventari de la col·lecció Fuster: esbossos, dibuixos, monotips, guaixos, olis, pintura a l’aigua, gravat, collage i les peces d’escultura, gravats en vidre i objectes de decoració. Cada fitxa es presenta amb la fotografia a color de l’obra, acompanyada d’un quadre d’especificacions que inclou els següents camps:

Número d’inventari (ni.): Identifica l’obra dins la col·lecció. Aquest es fonamenta estrictament en la relació numèrica de la col·lecció que estableix l’inventari de la Fundació Felícia Fuster.

Número de registre (nr.): Identifica la imatge digital de l’obra. Aquest es fonamenta estrictament en la relació numèrica de la col·lecció que estableix l’inventari de la Fundació Felícia Fuster.

Ambdues referències combinades asseguren la identificació correcta de l’obra.

Títol: S’especifica el títol únicament quan és l’original i es transcriu literalment respectant l’ortografia de la pintora. Quan no es coneix el títol se cita «Sense títol» (s/t).

Signatura: Es transcriu literalment la firma. Quan l’obra no està signada se cita «Sense signar» (s/s).

Data: Quan l’obra no està datada se cita «sense data» (s/d). Quan la data és aproximada i ha estat identificada a través d’altres fonts s’anteposa «ca.» (circa). Quan no es pot atribuir la data ni l’aproximació d’aquesta se cita el període en la qual va ser creada. 

De la sèrie: La norma de partida té la seva referència en l’inventari de la Fundació.

Dimensions: Mides en centímetres, alt per ample. Per les obres fora d’aquest registre s’ha utilitzat la següent notació: «cm Ø + cm de llargada, perfil irregular».

Tècnica i suport: S’especifica la tècnica i el suport en cada obra de manera conjunta.

Propietaris: S’especifica el propietari actual de cada obra. Quan no es coneix el propietari se cita «desconegut».

Observacions: Se citen dades tècniques al marge de la qüestió artística i formal, així com informació rellevant que tracta de l’obra i que es considera d’interès el seu registre.

Procedència: Se cita la ciutat en la qual l’artista realitza la seva producció artística.

Exposicions: Se cita per ordre cronològic les Galeries d’art, els «Salons», les Sales d’exhibició, els Museus i les Institucions que han exposat l’obra de Fuster sempre que s’ha pogut comprovar l’exactitud d’aquesta informació. Les referències segueixen aquest ordre: «Títol de l’exposició, Institució i lloc d’exhibició, Ciutat, Any». La informació complementària, en relació amb les exposicions, queda recollida en «Cronologia d’exposicions».

Bibliografia: Per a les referències bibliogràfiques s’ha seguit l’ordre cronològic. La norma de la referència bibliogràfica segueix l’estàndard I.S.O., on l’any d’edició consta després de l’editorial i habitualment s’assenyala les referències dins del text per mitjà de notes a peu de pàgina: «Cognom, Nom autor. Títol. Ciutat: Editor, Any, Pàgina».