Fundació Felícia Fuster

La Fundació és una entitat privada, sense ànim de lucre, creada per la poeta i artista plàstica Felícia Fuster, amb la participació de personalitats del món literari i artístic del nostre país. La Fundació es vertebra en dos eixos principals: donar a conèixer l’obra poètica i plàstica de l’autora i, mitjançant uns ajuts econòmics, estimular la creació plàstica, difondre la llengua catalana a l’estranger i ajudar a la realització d’estudis superiors a persones sense possibilitats econòmiques.

LA FUNDACIÓ

La Fundació es dedica a promoure la creació artística i la conservació i difusió de l’obra de Felícia Fuster.

La Fundació és un espai de 120 m2, situat prop de la plaça Molina, al carrer Camps i Fabrés, 3 i 11, baixos 3ª, de Barcelona, on s’hi pot trobar 500 obres de l’artista, entre pintures, gravats, objectes, vidre, escultura, etc., una part de les quals s’exposen de manera monogràfica. També alberga manuscrits, llibres d’artista i edicions de la seva obra literària. En la ubicació de la Fundació també s’hi pot contemplar la instal•lació Levitat, de l’artista Pepa Armenté.

La Fundació organitza visites guiades per a escoles i instituts, així com per grups de persones interessades.

L’horari de la Fundació és de dimarts a divendres, de les quatre a dos quarts de vuit del vespre.

La Fundació és un espai de 120 m2, situat prop de la plaça Molina, al carrer Camps i Fabrés, 3 i 11, baixos 3ª, de Barcelona, on s’hi pot trobar 500 obres de l’artista, entre pintures, gravats, objectes, vidre, escultura, etc., una part de les quals s’exposen de manera monogràfica. També alberga manuscrits, llibres d’artista i edicions de la seva obra literària. En la ubicació de la Fundació també s’hi pot contemplar la instal•lació Levitat, de l’artista Pepa Armenté.

La Fundació organitza visites guiades per a escoles i instituts, així com per grups de persones interessades.

L’horari de la Fundació és de dimarts a divendres, de les quatre a dos quarts de vuit del vespre.

Objectius

Seguint l’eslògan de Felícia Fuster que reclama “fer les coses seriosament, ser humil i pensar sempre en tot el que es pot millorar”, la Fundació es proposa les següents fites:

1. Ajudar en la realització de projectes artístics a joves artistes que desenvolupin tècniques directament relacionades amb pintura, escultura i gravat.
2. Ajudar a nivell de doctorat o perfeccionament universitari a persones estudioses de la llengua catalana, tant en el camp lingüístic, literari com poètic, preferentment no residents en territori espanyol,amb la finalitat de projectar la llengua catalana a l’estranger.
3. Ajudar les persones sense possibilitats econòmiques en la realització d’estudis superiorsper a joves procedents de la Fondation Apprentis d’Auteil de Paris.

Per l’acompliment d’aquests objectius s’atorguen ajuts i/o borses d’estudis anuals, d’acord amb els requisits marcats i publicitats per la mateixa Fundació en el seu web i al FB.

Un altre objectiu és fer coneixer l’obra artística de Felícia Fuster.

En aquest sentit, la Fundació s’ha marcat com a objectius: aplegar, conservar, gestionar, administrar, exhibir i difondre l’obra literària i artística de Felícia Fuster. A tal fi, ha editat la seva obra poètica completa; el catàleg de les seva obra plàstica; i organitza exposicions de la seva obra artística: pintura, gravat i obra literària i poètica. També realitza activitats diverses, com sessions de lectura poètica i contribueix al coneixement de la seva obra col•laborant amb altres entitats i institucions culturals.

Objectius

Seguint l’eslògan de Felícia Fuster que reclama “fer les coses seriosament, ser humil i pensar sempre en tot el que es pot millorar”, la Fundació es proposa les següents fites:

1. Ajudar en la realització de projectes artístics a joves artistes que desenvolupin tècniques directament relacionades amb pintura, escultura i gravat.
2. Ajudar a nivell de doctorat o perfeccionament universitari a persones estudioses de la llengua catalana, tant en el camp lingüístic, literari com poètic, preferentment no residents en territori espanyol,amb la finalitat de projectar la llengua catalana a l’estranger.
3. Ajudar les persones sense possibilitats econòmiques en la realització d’estudis superiorsper a joves procedents de la Fondation Apprentis d’Auteil de Paris

Per l’acompliment d’aquests objectius s’atorguen ajuts i/o borses d’estudis anuals, d’acord amb els requisits marcats i publicitats per la mateixa Fundació en el seu web i al FB.

Un altre objectiu és fer coneixer l’obra artística de Felícia Fuster.

En aquest sentit, la Fundació s’ha marcat com a objectius: aplegar, conservar, gestionar, administrar, exhibir i difondre l’obra literària i artística de Felícia Fuster. A tal fi, ha editat la seva obra poètica completa; el catàleg de les seva obra plàstica; i organitza exposicions de la seva obra artística: pintura, gravat i obra literària i poètica. També realitza activitats diverses, com sessions de lectura poètica i contribueix al coneixement de la seva obra col•laborant amb altres entitats i institucions culturals.

 

Qui som?

Direcció

Esther Rodríguez Biosca

Patronat

Presidenta: Bibiana Diez Socias

 Vicepresidenta: Elina Norandi

Secretari: Jordi Morell Rovira

Vocal: Jordi Mas López

Patronat d'honor

Enrica Mata Perales

Lluïsa Julià Capdevila

Pilar Parcerisas i Colomer

 

Transparència

Memòries

Amb la finalitat de fer accessible l’activitat de la Fundació Felícia Fuster al Protectorat de Fundacions i al conjunt de la societat es presenten les memòries d’activitats anuals. 
La memòria d’activitats és un document en què s’informa de la programació cultural portada a terme anualment, dels projectes en curs, dels canvis en l’organització, de les noves implementacions en la gestió i del balanç econòmic.  
 
 

Estatuts

Els estatuts són les  normes legals per les quals es regula el funcionament d’una entitat o d’una col·lectivitat.
Els primers estatuts de la Fundació Felícia Fuster es van elevar a públic en el 2003, en el moment de la seva constitució. No obstant això, al llarg del temps i en relació amb els canvis de la llei de Fundacions i del desenvolupament intern de la mateixa institució s’han anat actualitzant. L’última modificació és del 2022.

Estatuts Fundació Felícia Fuster